พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 • รำวงย้อนยุค
 • รับสมัครเลือกตั้้ง
 • ประชาสัมพันธ์ สมัครรับเบี้ยผู้สูงอายุ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า แก่กลุ่มสตรี เทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า แก่กลุ่มส... new

อ่านต่อ... 
 
สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาากุมภวาปี
สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายของการประปาส... new

อ่านต่อ... 
 
ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลพันดอน
ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integ... new

อ่านต่อ... 
 
วารสาร ทต.พันดอน 2564
วารสาร ทต.พันดอน 2564 new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอ ...
 
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ...

อ่านต่อ... 
 
ตรวจติดตามการกำหนดจุดติดตั้งไปส่องสว่างในเขตเทศบาล
ตรวจติดตามการกำหนดจุดติดตั้งไปส่องสว่างในเขตเทศบาล ...

อ่านต่อ... 
 
ตรวจสภาพพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการอุบัติภัยของชุมชน
ตรวจสภาพพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการอุบัติ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศราย... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอร... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำฯ
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณราคากลางฯ โครงการวางท่อระ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย (เบิกตัดปี ๒๕๖๔)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกก... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
  สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  Untitled-1
  สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  เข้าสู่ระบบ
  คลังข่าวมหาดไทย
  ถวายพระพร
  AEC
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  จังหวัดอุดรธานี
  ศาลปกครอง
  กรมอาเซียน
  สตง.
  hotmail
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
  กรมสรรพากร
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  รัฐบาลไทย
  กรมบัญชีกลาง
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  สำนักงาน กพ.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ปปช
  สลากกินแบ่ง
  สนง.ประกันสังคม
  สสส
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมการค้าภายใน
  13ฟอนต์แห่งชาติ
  กรมพัฒนาชุมชน