พันดอนเมืองเก่าของเราน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 • ผลการรวมคะแนน
 • ประชาสัมพันธ์ สมัครรับเบี้ยผู้สูงอายุ 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า แก่กลุ่มสตรี เทศบาลตำบลพันดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพการผูกผ้าและจับจีบผ้า แก่กลุ่มส... new

อ่านต่อ... 
 
สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาากุมภวาปี
สรุปผลทดสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายของการประปาส... new

อ่านต่อ... 
 
ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลพันดอน
ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integ... new

อ่านต่อ... 
 
วารสาร ทต.พันดอน 2564
วารสาร ทต.พันดอน 2564 new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายต่างๆให้กับประชาชน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหม ...

อ่านต่อ... 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้านมอบความรู้เกี่ยวกับการร้อยพวงมาลัยให้แก่เด็กนักเรียน
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปราชญ์ชาวบ้านมอบความรู ...

อ่านต่อ... 
 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การให้บริก ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศ เทศบาลตำบลพันดอน เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เทศบาลตำบลพันดอน เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศเทศบาลตำบลพันดอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศราย... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอร... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณราคากลางฯ โครงการวางท่อระบายน้ำฯ
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณราคากลางฯ โครงการวางท่อระ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
  สายด่วนนายก โทร. 042-331-621

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  Untitled-1
  สำนักงานเทศบาลตำบลพันดอน
  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  เข้าสู่ระบบ
  คลังข่าวมหาดไทย
  ถวายพระพร
  AEC
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  จังหวัดอุดรธานี
  ศาลปกครอง
  กรมอาเซียน
  สตง.
  hotmail
  สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
  กรมสรรพากร
  กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
  รัฐบาลไทย
  กรมบัญชีกลาง
  สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
  สำนักงาน กพ.
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ปปช
  สลากกินแบ่ง
  สนง.ประกันสังคม
  สสส
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมการค้าภายใน
  13ฟอนต์แห่งชาติ
  กรมพัฒนาชุมชน